De groeiende markt van edelstenen

De markt van edelstenen is de laatste decennia enorm gestegen. Dit is aan de ene kant een positieve trend te noemen, nu meer mensen waarde toekennen aan deze prachtige natuurschatten met bijzondere werking en eigenschappen. Helaas geldt ook in deze markt dat er veel bedrijven zijn die hiervan willen profiteren, met alle gevolgen van dien. Denk aan lage lonen, gevaarlijk werk, kinderarbeid of uitbuiting van de aarde (met instorten van aarde, ofwel ‘landslides’ en ongelukken tot gevolg). 

De meeste edelstenen en mineralen komen namelijk uit relatief armere landen. De mensen daar werken onder hele andere omstandigheden dan wij hier gewend zijn en zijn tot veel in staat om aan hun schatten te komen. Soms ten koste van mens & milieu. Daarom zoeken wij altijd naar kleinere leveranciers die op een duurzame en verantwoorde manier inkopen.

Verantwoorde inkoop…

Omdat wij het belangrijk vinden dat er in de gehele keten van productie en verkoop iedereen eerlijk wordt behandeld en dat er gestreefd wordt naar een minimale belasting van het milieu, zoeken wij kleine inkoopkanalen en leveranciers uit die dicht in contact staan met de leveranciers in de landen van herkomst. Zij reizen zelf de wereld over op zoek naar de beste en meest duurzame leveranciers en fabrikanten en beoordelen ter plekke hoe er wordt omgegaan met de mensen en hun omgeving.

Hoe erg wij ook ons best doen de juiste kanalen te vinden, het is helaas zo dat niemand 100% kan garanderen dat élke steen volledig van duurzame afkomst is. 

Om deze markt te verbeteren geldt ook hier dat bewustwording van de consument daartoe zal leiden. Hoe bewuster wij kopen, des te meer zorg wij dragen voor mens & milieu.