De groeiende markt van edelstenen

De markt van edelstenen & kristallen is de laatste decennia enorm gestegen. Dit is aan de ene kant een positieve trend te noemen, nu meer mensen waarde toekennen aan deze prachtige natuurschatten met bijzondere werking en eigenschappen! Maar ook in deze markt geldt dat er veel bedrijven zijn die hiervan willen profiteren, met alle gevolgen van dien. Je kunt denken aan lage lonen, gevaarlijk werk, kinderarbeid of uitbuiting van de aarde (met instorten van aarde, ofwel ‘landslides’ en ongelukken tot gevolg).

De meeste edelstenen, kristallen en mineralen komen namelijk uit relatief armere landen. De mensen daar werken onder hele andere omstandigheden dan wij hier gewend zijn en zijn tot heel veel in staat om deze producten te delven. Soms ten koste van mens & milieu. Daarom zoeken wij altijd naar kleinere leveranciers die op hun beurt op een duurzame en verantwoorde manier inkopen en die daarin dezelfde normen en waarden hanteren als wij. Met andere partijen doen simpelweg geen zaken. Dit betekent goed zoeken, maar ook goed onderzoek doen. Want transparantie laat soms ook te wensen over en iedereen wil natuurlijk verkopen. We proberen daar te allen tijde erg kritisch op te zijn.

Verantwoorde inkoop…

Omdat wij het belangrijk vinden dat er in de gehele keten van productie en verkoop iedereen eerlijk en gelijk wordt behandeld en dat er gestreefd wordt naar een minimale belasting van het milieu, zoeken wij dus kleine inkoopkanalen en leveranciers uit die dicht in contact staan met de leveranciers in de landen van herkomst. Zij reizen zelf ook de wereld over op zoek naar de beste en meest duurzame leveranciers en fabrikanten en beoordelen daar ter plekke hoe er wordt omgegaan met de mensen en hun omgeving. Naast eerlijke prijzen te betalen doneren zij daar waar het kan ook aan de lokale bevolking of steunen hen met bepaalde maatschappelijke projecten. Door hier kritisch op te zijn en daar vragen over te stellen dwingen wij onze leveranciers daar ook weer kritisch op te zijn en zo proberen wij ons steentje bij te dragen aan een betere wereld, voor iedereen.

Disclaimer: hoe erg wij ook ons best doen de juiste kanalen te vinden, het is helaas zo dat niemand 100% kan garanderen dat élke steen volledig van duurzame afkomst is. Hopelijk zal deze garantie in de toekomst wel gegeven kunnen worden. Op dit moment wordt er ook een verantwoordelijkheid gevraagd van de eindgebruikers. Bij aanbieders van erg goedkope stenen zullen de alarmbellen al moeten rinkelen.